kurumsal-degerlerimiz-scaled.jpg

Kurumsal Değerlerimiz

ADİL OLMAK: İşimizi hukuka ve mevzuata uygun yaparız. Karşılaştığımız her konuyu adalet terazisinde tartarak karar veririz. Dürüst, adil ve saygılı davranmayı benimseyen çalışanlarımızla güven sağlarız.

ŞEFFAFLIK :  Herkesin açık iletişim kuran, etik, izlenebilir ve hesap verebilir davrandığı, bilginin paylaşıldığı yönetim ve çalışma ortamı oluştururuz

İNSAN ODAKLILIK : Müşterilerimizi işimizin, çalışanlarımızı kurum kültürümüzün merkezine koyarak çalışırız. Çalışanlarımız işini seven, takım ruhuna inanan, şirket değerlerimize ve etik ilkelerimize sadık, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insanlardan oluşur.

DİNAMİZM : Sürekli gelişimin kaynağı dinamizmimize dayanır. Organizasyonumuzun ve iş yapış biçimimizin temellerinde her zaman canlı ve ilerlemeye yönelik davranmamız bulunur.

ÇEVİKLİK : Sürekli değişen koşullara hızla adapte olur, yaratıcı ve yenilikçi iş yapış biçimimizle inovasyon zihniyetini daima yaşatır, ilerletiriz.

DENEYİMLERDEN DERS ÇIKARTMAK : Tarihteki hatalardan da başarılardan da kendimize ders çıkartarak ilerleriz.

BİLİMSELLİK : İşimizi bilime dayalı olarak yaparız.