İnsan Kaynakları Politikamız

Palmet Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurum’umuzun temel harcında bulunan “Her PALMET Çalışanı Üstün Bir Değerdir” anlayışına dayanmaktadır.


İnsan Kaynakları Bölümü, Palmet şirketlerinin hedefleri doğrultusunda diğer bölümlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını uygular.

Organizasyonel Gelişim, Planlama, İşe Alım, Özlük İşleri, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi gibi İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına ilişkin tüm programlar bu ilkelere ve anlayışa dayalı, iş kalitesini arttıracak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde yönetilir.
  • Nitelikli işgücünü kazandırma
  • Çalışanların sürekli gelişimi için uygun fırsatları yaratma
  • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırma
  • Ulusal mevzuata ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerine uygun çalışma ortamını sağlama
Palmet İnsan Kaynakları Bölümünün başlıca varoluş amaçlarıdır. Bu amaçlara ulaşırken özellikle işe alım ve kariyer yönetimi süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesiyle, çalışanlarımıza sağlanan tüm haklarda adaleti gözeterek ve tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında yazılı olarak belirtilmiş ölçütlere uygun davranırız. Çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim politikaları oluşturur, eğitim programları gerçekleştiririz. Çalışanlarımızı ilgilendiren her konuda görüş alışverişinde bulunuruz, alınan kararlar, gelişmeler ve uygulamalar hakkında çalışanlarımızı bilgilendiririz. Palmet Şirketler Grubu; pozitif iletişim kuran, amaçlarını şirket hedefleri ile bütünleştirecek, gelişmeye ve geliştirmeye açık, müşteri odaklı, dinamik, güvenilir, mesleki yetkinlik ve yeterlilikleri yüksek, işini seven, karşılıklı saygı ilkesini benimseyen, başarı tutkunu kişileri işe alır, bu çalışan profilini korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Tüm Palmet Şirketler Grubu yönetimi ve çalışanları olarak ;
  • Şirket etik kurallarına uygun davranırız, sosyal sorumluluk projelerine katılmak için gönüllü oluruz,
  • İşimizi müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde ve kalite standartlarına uygun olarak yaparız,
  • Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur, saygı gösteririz,
  • İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele ederiz.