Kilometre Taşlarımız

Palmet Enerji Kilometre Taşları

2013 Aydın Çine OSB içerisinde kurulan 62 MW gücündeki ALES Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali devreye alındı.

Eriç Barajı ve HES Projesi’nin lisansı, kurulu gücünü 284 MW'a artıracak şekilde tadil edildi. Bu kapsamda mühendislik çalışmalarına hız verilen projelerin kati projeleri de tamamlandı.

Delta Santralinin kapasitesinin 3 katına çıkartılması çalışmaları, yıl sonunda inşaatın başlatılması yönünde hızlandı.

Palen ve Palgaz, 8 yıllık dönemini tamamlayarak yeni tarife dönemine geçti.

Palen ve Palgaz'ın abone sayısı 200.000'i aştı.

2012 Eriç Barajı ve HES Projesi’nin mühendislik çalışmaları hızla devam ederken, kapasitesinin 170 MW’den 282 MW’a çıkarılması planlanmıştır.

PALGAZ, Pelitli bölgesindeki yeni RMS-A İstasyonu ve Operasyon Yönetim Merkezi inşaatını tamamladı.

Gebze bölgesi doğalgaz dağıtım şirketi PALGAZ’ın abone sayısı 100.000’i aştı.

2011 Aydın Çine OSB içerisinde kurulacak 62 MW gücündeki PALMET’in ikinci CCPP’i ALES Enerji kurularak EPDK lisansını aldı. OSB içerisindeki inşaat hızla başlatıldı.

Delta CCPP’nin kapasitesinin 3 katına çıkarılması için lisansı tadil edildi.

PALMET Enerji bünyesindeki ikinci doğalgaz toptan satış şirketi GASLINE kuruldu ve EPDK’dan lisans aldı.

2010 Eriç Barajı ve HES Projesi için Üretim Lisansı alındı.

Toptan ve Parekende Elektrik Ticaret şirketi PALPORT kuruldu ve lisans alarak faaliyetlerine başladı.

2009 Lüleburgaz’daki 60 MW gücündeki Delta CCPP faaliyete geçti.

Gazport Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. için EPDK’dan ayırca Spot LNG İthalat Lisansı alındı.

2008 Delta Elektrik Üretim A.Ş. EPDK’dan üretim lisansı aldı. Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiindeki santralin inşaatına hemen başlanıldı.

Fırat - Karasu nehri üzerinde kurulması planlanan Eriç Barajı ve HES Projesi için lisans başvurusunda bulunuldu.

2007 Palmet Metal A.Ş. iki gruba ayrıldı; Palmet Mühendislik ve Palmet Enerji A.Ş. Bu düzenleme Palmet Mühendislik’in tüm hizmetlerinde gelişmesini ilerletmesi ve Palmet Enerji A.Ş.’nin enerji sektöründe uzun vadeli yatırımlarına konsantre olarak hem Türkiye’de hem de dış ülkelerde Enerji projeleri geliştirmeye devam etmesi için gerçekleştirildi.

RES - Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Projeleri geliştirilerek, EPDK’dan lisans başvurusu gerçekleştirildi.

2005 Doğalgaz toptan satışları konusunda çalışacak GAZPORT kuruldu.

IFC ve EDC ile 27 milyon USD kredi antlaşması imzalanarak Türkiye'ye ilk kez Doğalgaz yatırımlarında Dünya Bankası kredisi sağlandı.

Palen ve Palgaz’ın toplam doğal gaz abone sayısı 10,000’in üzerine çıktı.

2004 Doğalgaz dağıtımı alanında faaliyet gösterecek olan PALEN ve PALGAZ firmaları kuruldu ve ihale neticesinde Erzurum ve Gebze’nin 30 yıl süreyle şehir içi gaz dağıtım lisansını aldı. Toplam yatırım planı 100M USD.

Kanada Gaz firması TERASEN ile Palen ve Palgaz firmalarına doğalgaz altyapı çalışmaları sağlamak, Türkiye’de ve civardaki gaz pazarlarında yeni fırsatlar yakalamak için ortak yatırım şirketi kuruldu.

2003 Erzurum ve Gebze bölgeleri için EPDK tarafından düzenlenen doğalgaz dağıtım lisansı ihalelerini kazanıldı.

Nortel Networks Netaş ile konsorsiyum kurularak, Türkiye çapında 2.000 adet BTS istasyonunun malzeme tedariği, montaj ve devreye alınması için sözleşme imzalandı. Toplam sözleşme değeri: 160M USD.

2002 Türk Telekom’un 2.200 adet Hassas Kontrollü Klima Sisteminin dizayn, malzeme temini ve montaj ihalesini kazandı. Bu kontratın imzalanmasıyla Denco Klima firması ile ortaklık yapıldı ve Türkiye’de ilk defa Hassas Kontrollü Klima üretimine başlandı.

2001 Palmet kaynaklarından sağlanan finansmanla Gelir Paylaşımı Modeli esas alınarak 27 ilde Türk Telekom için telefon santralı ve hizmet binaları inşa edildi.

2000 Enerji sektörüne girildi, değişik şehirlerde Doğalgaz Fizibilite Çalışmaları yürütüldü.

1999 Palmet’in Uluslararası Dış Ticaret Aktivitelerine yardımcı olması amacıyla İstanbul Serbest Bölge’de Palmet AHL kuruldu.

1998 Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük yükseltilmiş döşeme projesi olan İş Bankası Kuleleri sözleşmesini imzaladı. 96.000 m² malzeme temini ve montajını başarıyla tamamlandı.

1994 Turkcell Network ‘Roll Out’unda yer alarak, Türk GSM Sektörüne altyapı servisi sağlamaya başladı.

Telsim’in altyapı kurulum hizmeti sağlayıcıları arasında yer aldı.

1992 Türki Cumhuriyet’lerdeki ilk sayısal telefon santrallerinin yapımıyla birlikte Telekom sektörüne adım attı.

1991 Bolu’da AMEC Plc. ile birlikte Flopal’i kurdu ve Türkiye’nin ilk Yükseltilmiş Döşeme Sistemi üretimini gerçekleştirdi.

1987 Enka/Spie Capac şirketinden Türkiye-SSCB Doğal Gaz Boru Hattının Ankara, Kırklareli ve Bulgaristan sınırındaki 13 adet Gaz Basın Düşürme Ölçüm İstasyonlarının ve kontrol odalarının yapım işini aldı.

1986 Kontrol Merkezleri ve Bilgi İşlem Merkezleri kurmaya başladı. İSKİ, Dışbank ve Ege Üniversitesi’nde anahtar teslimi ilk kurulumlarını tamamladı. Bu merkezlerin ardından bugüne kadar 300’ün üzerinde merkez başarıyla kurulmuş ve servise alınmıştır.

1985 Denco Hassas Kontrollü Klima Sistemleri-İngiltere’den temsilcilik aldı.

1984 Palmet İstanbul’da kuruldu.

Tectronics Elektrostatik Hava Filtreleri-ABD temsilciliğini aldı.