Yıl Seçiniz

TRSPLDG81716 ISIN kodlu 60.000.000-TL tutarındaki tahvil

3/1/2019
Grup şirketlerimizden Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSPLDG81716 ISIN kodlu 60.000.000-TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve anapara ödemesi 29/08/2017 itibariyle tamamlanmış, tahvil itfa edilmiştir.