Yıl Seçiniz

Palmet Enerji İştiraki olan Eriç Barajı projesinin tüm hisseleri Palmet Elektrik tarafından alındı

3/25/2019
Palmet Enerji İştiraki olan Eriç Barajı projesinin tüm hisseleri Palmet Elektrik tarafından alındı.

Eriç Barajı ve Hes Projesi Fırat Nehri’nin Karasu Kolu üzerinde 993 m talveg kotunda Eriç Devlet Demir Yolu İstasyonu’nun 3,5 km akışyukarısında Vask (Bağlıca) Köyü’nün 500 m güney doğusunda yer alacak olan Baraj ve Hidro Elektrik Santralinden oluşmaktadır. Baraj 12301 km2 drenaj alanı ile bölgenin en büyük barajları arasında yer alacaktır. Proje 170 MW’lık kurulu güç ve 702 GWh’luk yıllık enerji üretimi ile Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacını güvenilir bir kaynakla karşılamaya yardımcı olacaktır. Eriç Barajı ve Hes Projesi, 20 km.’lik su tüneli ve 19 km.’lik demir yolu deplasmanı ile bölgenin en kapsamlı projelerinden biridir.

Projenin Tarihçesi

Proje, 1960’lı yıllardan beri DSİ ve EİE tarafından geliştirilmeye çalışılan Yukarı Fırat Havzası Geliştirme Raporu’nda yer alıyordu. Ödenek yokluğu yüzünden yıllar boyunca gerçekleştirilemeyen bu proje, 1998’de ABD ve T.C. Hükümetleri tarafından imzalanan ikili anlaşmaların bir parçası olmuştur. Bu anlaşmaya göre projenin yatırımcısı Hazine garantisi ile desteklenmiş DSİ olacak, Amerikan ve Türk şirketler tarafından da projenin müteahhitliği üstlenilecekti ancak 2001 Ekonomik Krizi’nden sonra uygulanan IMF kriterleri hazinenin bu projeye verdiği garantiyi kaldırmış ve bu proje durdurulmuştu. 26.04.2007 yılında yürürlüğe giren 5625 Sayılı Kanun, bu projelerin DSİ bünyesindeki ana yüklenicilerine projede yatırımcı olarak yer alma hakkını vermiştir. Bu kanunun hükümlerine göre şirketimiz Palmet Enerji ve iştiraki Feyza Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. anılan konsorsiyum üyelerinin çoğunluğu ile bu proje için özel olarak Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur. Diğer konsorsiyum üyeleri ise Eriç A.Ş. lehine feragatte bulunmuşlardır.