Yıl Seçiniz

Palmet Enerji A.Ş. Tahvil İhraç Belgesi'ni SPK'dan aldı.

3/25/2019
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25 Aralık 2018 tarihinde almış olduğu karar neticesinde ; Şirketimizin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansmanını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki alternatif borçlanma araçlarının şirketimizce daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen ; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 yıllık dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; muhtelif tertipler halinde toplam 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) tutarına kadar ve azami 4 (dört) yıl vadeli Türk Lirası cinsinden tahvillerin çıkarılmasına ve çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştı ; Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; muhtelif tertipler halinde toplam 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) tutarına kadar ve azami 4 (dört) yıl vadeli Türk Lirası cinsinden tahvillerin çıkarılmasına 14.03.2019 tarihinde onay vermiştir.
 

Saygılarımızla arz ederiz.

Palmet Enerji İhraç Belgesi