Yıl Seçiniz

PALGAZ’ın 350 Milyon TL Tutarındaki Tahvil İhraç İzni 07.07.2017 tarihli SPK Kurul Toplantısında Onaylandı

3/5/2019
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş..'nin 350.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2017 tarihli ve 26/874 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhrac Belgesi