Yıl Seçiniz

Ortağı olduğumuz Şirketimiz Palgaz tarafından ihraç edilen TRSPLDG52014 ISIN kodlu 80.000.000-TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve anapara ödemesi 14/05/2020 itibariyle tamamlanmış, tahvil itfa edilmiştir

14.05.2020

Ortağı olduğumuz Şirketimiz Palgaz tarafından ihraç edilen TRSPLDG52014 ISIN kodlu 80.000.000-TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve anapara ödemesi 14/05/2020 itibariyle tamamlanmış, tahvil itfa edilmiştir