Yıl Seçiniz

JCR Eurasia Rating, Palmet Enerji'nin Kredi Notunu açıkladı.

3/25/2019
JCR Eurasia Rating, “Palmet Enerji A.Ş.”’yi ve planlanan tahvil ihracını değerlendirerek, yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun VadeliUlusal Not ve görünümünü ‘BBB(Trk)’ ve ‘Stabil’ olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise ‘BB+/Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer notlar ve detayları aşağıda gösterilmiştir.


Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB+ / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Faaliyet geçmişi 1984 yılına kadar uzanan ve kurulduğu yıllarda ağırlıklı olarak telekominikasyon ve altyapı sektörlerinde hizmet veren Palmet Enerji 90’lı yıllarda ülke genelinde başlatılan doğalgaz hat çalışmaları ile enerji sektörüne girmiş, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın kuruluşunu takiben yaşanan liberalleşme sürecine paralel olarak Palgaz ve Palen adlı bağlı ortaklıklarıyla Gebze bölgesi ve Erzurum şehirlerinin 30 yıl süre boyunca doğalgaz dağıtım ihalelerini kazanarak sektörün ilk yatırımcılarından biri olmuştur. Grubun toplam iş hacminin önemli bir kısmını oluşturan doğalgaz alım, dağıtım ve satım faaliyetlerinin yanı sıra Lüleburgaz ve Aydın Çine’de kurulu olan Delta ve Ales doğalgaz kombine çevrim santralleri, lisanslama süreci tamamlanan ve yatırım aşamasına gelinmiş Erzincan’daki Eriç Barajı ve hidroelektrik santral projesi ve Palport aracılığıyla yürüttüğü elektrik toptan ve perakende ticareti faaliyetleri ile Kanadalı Manitoba Hydro International ile ortaklaşa kurduğu Palmet Manitoba adlı bağlı ortaklığıyla grup şirketlerine mühendislik, fizibilite ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermekte olup, entegre bir enerji firması konumundadır.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu artan enerji talebine bağlı olarak satış gelirlerini ve aktif büyüklüğünü artan orandaki yatırımlarıyla destekleyerek genişleten firmanın, finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı kaynaklarla karşılanması karlılık ve likidite göstergeleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Doğalgaz sektöründe gözlemlenen yüksek ithalat bağımlılığının alım maliyetleri üzerinde yaratabileceği değişiklikler ve uzun vadeli finansal kredilerden maruz kalınan kur pozisyonu, küresel piyasalarda artan volatilite ve yurtiçindeki yaklaşan seçim süreçlerine paralel olarak riskleri arttırmasına rağmen, düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen tarifeler ve verilen lisanslar doğrultusunda faaliyet gösterdiği alanların dış rekabete açık olmayan yapısı ve buna bağlı olarak yaratılan istikrarlı ve öngörülebilir nakit akımları ile grup bünyesinde devam ettirilen yoğun ticari ve operasyonel ilişkilerin arttırdığı faaliyet verimliliği, sektöre özgü düşük kredi ve tahsilat riskleri desteklenen kaliteli varlık yapısı ve elektrik üretimi ve gaz dağıtımı alanındaki projelerle çeşitlendirilen aktif portföyünün sağlaması planlanan dikey entegrasyon ve gelir çeşitliliği firmanın önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecek temel unsurlar arasındadır. Palmet Enerji’nin mevcut bilanço kompozisyonu, enerji sektöründe ulaşmış olduğu ölçek, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı, geçmişte tamamlanan yatırım projeleri ve ileriye yönelik büyüme planları dikkate alındığında, planlanan tahvil ihracının getireceği finansal yükümlülükleri karşılaması beklenmektedir.

Firmanın hakim ortağı konumunda bulunan Bülent Doğanay SAMURAY’ın, firmanın sektöründe edindiği konum, elektrik ve doğalgaz piyasasının devam etmekte olan liberalleşme ve gelişen mevzuat altyapısına paralel olarak özel sektör oyuncuları açısından barındırdığı uzun vadeli yüksek büyüme potansiyeli ve geçmişte gerçekleştirilen sermaye arttırımı dikkate alındığında, Palmet Enerji’ye ihtiyaç halinde finansal gücünün yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip olduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.

Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin artan abone sayılarına eşlik eden istikrarlı büyüme oranları, aktif kalitesi, uzun vadeli faaliyet geçmişinin oluşturmuş olduğu know-how, önde gelen uluslararası oyuncularla geliştirmiş olduğu işbirlikleri ve kurumsal yönetim alanında kaydedilen ilerlemeler dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.Gökhan İYİGÜN ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.

JCR EURASIA RATING


Jcrer Palmet Enerji Basın 2015
Jcrer Palmet Enerji Full Report 2015