Yıl Seçiniz

İştiraklerimizden Palgaz A.Ş. için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ikinci dağıtım tarifesi uygulamaya girdi

3/5/2019
İştiraklerimizden PALGAZ’ın ikinci dağıtım tarifesi uygulamaya girmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 19/10/2017 tarih 7378 sayılı kararı ekte görülebilir.

EPDK İlgili Karar