Yıl Seçiniz

İştiraklerimizden Palen A.Ş. için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ikinci dağıtım tarifesi uygulamaya girdi

3/1/2019
İştiraklerimizden PALEN’in ikinci dağıtım tarifesi uygulama girmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 02/11/2017 tarih 7413 sayılı kararı ekte görülebilir.

İlgli Karar