header4.png

Etik Kurallarımız

Etik İlkeleri Kılavuzu” kurumsal değerlerimizi ile vizyon ve misyonumuzun şirketin günlük işleyişine en doğru şekilde yansıtılmasını sağlamak üzere hazırlanmış basit kurallar, standart uygulamalar ve davranışların açıklandığı bir kaynaktır. PALMET Etik Kuralları; PALMET’in iş yapış ilkeleri ve kurum değerleri ile paralel olarak tüm şirketlerimizdeki  yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi, bayi, müşteri, yüklenici, danışman şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci vb.) yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur.

Etik İlkeleri Kılavuzu”, PALMET çalışanlarının belirli durumlarda kendilerinden beklenen davranış biçimleri ile bilgi edinebilecekleri bir referans olması amacı taşımaktadır. Tabii ki böyle bir kitapçığın işimizi yerine getirirken ortaya çıkabilecek tüm sorulara cevap vermesi beklenmemelidir. Sonuçta her PALMET çalışanının, alacağı kararların ve yerine getireceği faaliyetlerin PALMET’in saygınlığına herhangi bir zarar vermemesini sağlamak için sağduyusunu kullanma ve şirket değerlerini gözetme sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu kurallar, çalışanların uymakla yükümlü olduğu tüm kanun, kural ve PALMET prosedürlerini bir araya getirmeyi amaçlamamaktadır. Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, tüm kural, standart, prosedür ve süreçlere uyma zorunlulukları, gerek ülkede yürürlükte bulunan mevzuatın gerekse şirket dahili mevzuatının doğal bir sonucudur.

PALMET ETİK İLKELER KILAVUZU

 

Sorularınız İçin

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilir veya İç Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü ile direkt temasa geçebilirsiniz.

E-posta: etik@palmet.com